Online aankoop registreren

Door instellingen in uw computer, interne fouten, verkeerde tracking of cookie blocking, kan het voorkomen dat uw online aankoop bij een van de bij Cashback World Belgium aangesloten online shops niet geregistreerd wordt. Om uw ledenvoordeel alsnog te verkrijgen, dient u het onderstaande formulier volledig in te vullen zodat wij uw online aankoop alsnog kunnen registreren.

Wanneer u onderstaande gegevens opstuurt, dan trachten wij alsnog uw Cashback en Shopping Points te verkrijgen. Na het verzenden van uw gegevens en benodigde documenten, ontvangt u een bevestiging van de aanvraag.

Let op:

  • Het aanvragen van uw Cashback en Shopping Points is geen garantie op het daadwerkelijk krijgen van de voordelen.
  • Zodra de Cashback World de aanvraag heeft ontvangen, vraagt de Cashback World deze aan bij de desbetreffende partner.
  • Niet bij alle aangesloten online shops is het achteraf mogelijk de Cashback en Shopping Points aan te vragen.
  • Bekijk de bijzondere voorwaarden op de pagina van de partner op www.cashbackworld.com.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw ledennummer (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Wij verzoeken u om de onderstaande documenten mee te sturen, zodat wij de aanvraag bij de online shop volledig kunnen indienen.

Bestelbevestiging / factuur:
Bewijs van betaling:
Bewijs van ontvangst: